แม่น้ำเจ้าพระยา

posted on 15 Jan 2009 16:19 by teerapong-tongbai

        แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งของประเทศไทย รวมตัวจากแม่น้ำสายหลักสองสายจากภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้ำปิง แม่น้ำน่าน และมารวมตัวกันที่ปากน้ำโพ รวมเป็นสายเดียว โดยเรียกรวมว่า แม่น้ำเจ้าพระยา และไหลออกสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำ จังหวัดสมุทรปราการ

        จุดเริ่มของแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ โดยการรวมของแม่น้ำน่านและแม่น้ำปิง ที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยามีขนาดถึง 160,000 ตารางกิโลเมตร และมีความยาวถึง 372 กิโลเมตร โดยแยกออกเป็นแม่น้ำท่าจีนที่จังหวัดชัยนาท

        แม่น้ำเจ้าพระยา เป็นแม่น้ำเก่าในยุคไพลสโตซีน เป็นหนึ่งแควหลักของแม่น้ำซุนดาเหนือ ร่วมสมัยกับแม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำพุมดวง-ตาปี ต่อมาในต้นยุคโฮโลซีน น้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นจากการละลายของน้ำแข็ง ทำให้ขอบเขตแม่น้ำเจ้าพระยาหายไป เนื่องจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเกือบทั้งหมดจมอยู่ใต้อ่าวไทยโบราณ จากนั้นจึงเริ่มการทับถมของดินตะกอนใหม่อีกครั้ง เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาในปัจจุบัน

        แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศ จึงมีสะพานข้ามแม่น้ำจำนวนมาก และในจำนวนนี้ ส่วนใหญ่เป็นสะพานที่มีชื่อ เช่น (เรียงจากต้นน้ำ)

 1. สะพานตะเคียนเลื่อน (ทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์) จ.นครสวรรค์
 2. เขื่อนเจ้าพระยา (จังหวัดชัยนาท) จ.ชัยนาท
 3. สะพานวัดโคกจันทร์(จังหวัดชัยนาท) จ.ชัยนาท
 4. สะพานเมืองอินทร์บุรี(จังหวัดสิงห์บุรี) จ.สิงห์บุรี
 5. สะพานสิงห์บุรี(จังหวัดสิงห์บุรี) จ.สิงห์บุรี
 6. สะพานหลวงพ่อแพ ถนนเลี่ยงเมืองสิงห์บุรี (จังหวัดสิงห์บุรี) จ. สิงห์บุรี
 7. สะพานพรหมบุรี(จังหวัดสิงห์บุรี) จ.สิงห์บุรี
 8. สะพานวัดไชโย(จังหวัดอ่างทอง)อ.ไชโย จ.อ่างทอง
 9. สะพานอ่างทอง(จังหวัดอ่างทอง)อ.เมือง จ.อ่างทอง(หน้าศาลากลางจังหวัด)
 10. สะพานกษัตราธิราช (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จ.อยุธยา
 11. สะพานเกาะเรียน (ทางเลี่ยงเมืองอยุธยาฝั่งใต้) จ.อยุธยา
 12. สะพานบางไทร (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 347) จ.อยุธยา
 13. สะพานเชียงราก (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 9) จ.อยุธยา
 14. สะพานปทุมธานี จ.ปทุมธานี
 15. สะพานนนทบุรี (สะพานนวลฉวี) จ.นนทบุรี
 16. สะพานพระราม 4 จ.นนทบุรี
 17. สะพานพระราม 5 จ.นนทบุรี
 18. สะพานพระราม 7 จ.นนทบุรี
 19. สะพานพระราม 6 กรุงเทพมหานคร
 20. สะพานกรุงธน (สะพานซังฮี้) กรุงเทพมหานคร
 21. สะพานพระราม 8 กรุงเทพมหานคร
 22. สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์ (สะพานพุทธ) กรุงเทพมหานคร
 23. สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน (สะพานสาทร) กรุงเทพมหานคร
 24. สะพานพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
 25. สะพานกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
 26. สะพานพระราม 9 กรุงเทพมหานคร
 27. สะพานวงแหวนอุตสาหกรรม (เหนือ-ใต้) ส่วนเหนืออยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และส่วนใต้อยู่ในเขต จ.สมุทรปราการ
 28. สะพานกาญจนาภิเษก จ.สมุทรปราการ

           

 

         

 

          

 

         

 

Comment

Comment:

Tweet

เห็นแม่น้ำสายนี้แล้ว

นึกถึงท่าพระจัทร์เลยค่ะ
ของกินแถวนั้นอร่อยดี

แหะๆ

#1 By LokMreDome on 2009-01-15 17:30