ประเพณีตักบาตรเทโว

posted on 12 Jan 2009 11:23 by teerapong-tongbai

         ตักบาตรเทโว หมายถึงการทำบุญตักบาตร ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เนื่องในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว ย่อมาจากคำว่า เทโวโรหนะ ซึ่งแปลว่า การเสด็จลงจากเทวโลก

       ความเดิมมีว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ครั้นออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 แล้วจึงสเด็จลงจากเทวโลกที่เมืองสังกัสสะนคร รุ่งขึ้นวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทวโรหนะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว

เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยมตักบาตรเทโวกันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้

     งานประเพณีตักบาตรเทโว ของจังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จัดงานประเพณีตักบาตรที่สอดคล้องกับพระพุทธตำนานมาที่สุด

 

    

    

    

 

edit @ 12 Jan 2009 11:29:28 by teerapong-tongbai

Comment

Comment:

Tweet