พระอาจารย์สมปอง

posted on 09 Jan 2009 13:36 by teerapong-tongbai

พระอาจารย์สมปอง
พระมหาสมปอง ฉายา ตาลปุตฺโต
แปลว่าบุตรของนางตาล
ที่มาของฉายานี้
พระมหาสมปองขออนุญาตพระอุปัชฌาย์ตั้งเอง
นามสกุล นครไธสง เกิดวันที่ 3 พฤศจิกายน 2521
ปัจจุบันจำพรรษาอยู่วัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร

การศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาพุทธศาสตรบัณฑิต
เอกปรัชญาเกียรตินิยมอันดับ 1
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และปริญญาโทสาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เริ่มศึกษาพระธรรมสมัยจบชั้นประถมปีที่ 6
ที่โรงเรียนบ้านป่าว่าน จ.ชัยภูมิ
เนื่องจากไปเที่ยวงานบวชภาคฤดูร้อน
ที่วัดถ้ำประกายเพชร ต.ทุ่งลีลาย เพราะอยากเที่ยวถ้ำ
เมื่อไปถึงมีคนเรียกให้ไปโกนหัวบวช ด้วยความเชื่อคนง่าย
ก็เลยได้บรรพชาเป็นสามเณร หลังบวชครบ 15 วัน
มีหลวงพี่แนะนำให้ศึกษาพระธรรมต่อ
ทีแรกตั้งใจว่าจะบวชอีก 1 ปี ค่อยลาสิกขา
ปรากฏว่าล่วงเลยจนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 16 ปีแล้ว

มีแววเป็นนักเทศน์ฝีปากคม
ตั้งแต่อายุย่าง 13 ปี ช่วงบรรพชาอยู่ที่วัดตาลเรียง จ.ขอนแก่น
เพราะเทศน์ให้ชาวบ้านฟังแล้วเป็นที่ติดอกติดใจ
พอย้ายมาจำพรรษาที่กรุงเทพฯ
ศึกษาต่อที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด้านปรัชญา
และเริ่มศึกษาด้านการสอนการอบรมโดยตรง
จุดเด่นที่เน้นในการเทศน์คือ ต้องให้มี 5 ส คือ
สนุก สาระ สงบ สติ สำนึก

เป็นเจ้าของต้นตำรับธรรมะดีลิเวอรี่
ด้วยแนวคิดที่ว่า ธรรมะไม่จำเป็นต้องอยู่ที่วัด
ธรรมะไปได้ทุกที่ถ้าที่นั่นต้องการธรรมะ
พระมหาสมปองบอกว่า
การเทศน์แบบดีลิเวอรี่ไม่ใช่สิ่งใหม่ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว
จะเห็นว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
ก็ออกตามหาปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เพื่อเผยแพร่พระธรรม

พระมหาสมปองจึงหาวิธีส่งธรรมะเข้าถึงประชาชน
ด้วยการใช้ระบบไอทีค้นหารายชื่อโรงเรียน
และเสนอตัวไปเทศน์ให้เด็กนักเรียนฟังจนเป็นที่รู้จัก
ปัจจุบันมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
ติดต่อให้พระมหาสมปองไปเทศน์ตกเดือนละไม่ต่ำกว่า 100 ราย

รูปแบบการเทศน์เน้นสนุกสนาน ทันกระแส
บางครั้งใช้ซีรีส์เกาหลีมาเทศน์สอนใจ
ไม่เน้นภาษาบาลีเพื่อให้คนเข้าถึงธรรมะง่ายที่สุด
เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กนักเรียน
ระดับประถมและมัธยม เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นชอบฟังธรรมะ
และรู้สึกว่าการฟังเทศน์ไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อ

ผลงานปัจจุบันรายการธรรมะดีลิเวอรี่
ออกอากาศทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ และรายการสยามทูเดย์
ช่วงตอบคำถามธรรมะ ทุกวันพุธ ทางช่อง 5
นอกจากนี้มีการออกวีซีดีจำหน่าย
เพื่อนำรายได้บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุ
รวมทั้งออกหนังสือด้วย

Comment

Comment:

Tweet