ประวัติวัดดอนธาตุ

posted on 06 Jan 2009 11:04 by teerapong-tongbai
   

ประวัติวัดดอนธาตุ
     วัดดอนธาตุ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของแก่งสะพือ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อ โดยอยู่ห่างไปประมาณ 6 กิโลเมตร ตามลำน้ำมูล วัดนี้ตั้งอยู่บนพื้นทที่ที่เป็นเกาะอยู่กลางลำน้ำมูล ระหว่างบ้านทรายมูล ตำบลทรายมูลและบ้านคันไร่ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยที่เกาะดอนธาตุ ร่องน้ำทิศเหนือแคบจึงใกล้ชิดกับ หมู่บ้านทรายมูล ทางราชการ จึงให้อยู่ในปกครองของหมู่บ้านทรายมูล เกาะดอนธาตุมีเนื้อที่ดินประมาณ 130 ไร่ ลักษระยาวรี ตามลำน้ำมูล หัวดอนเกาะอยู่ทิศตะวันออก มองเห็นหมู่บ้านทรายมูล อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สองฝั่งร้องตะโกน ได้ยินถึงกัน
       เมื่อปี พ.ศ. 2480 หลวงปู่เสาร์ กนฺสีโล และท่านอาจารย์ดี ฉันโน ได้จาริกมาปักกลดกรรมฐานหาที่ดินเหมาะสมก่อสร้างวัดวิปัสสนากรรมฐานฝ่ายธรรมยุตินิกาย และได้ก่อสร้างวัดภูเขาแก้ว ขึ้นเป็นรูปร่าง ในปี พ.ศ. 2481
       เมื่อต้นปี พ.ศ. 2481 ชาวบ้านสะเว ตำบลสะเว เกิดเหตุอาเพธ ประชาราษฎร์เจ็บป่วยกันมากเกือบจะทุกวัน หัวหน้าหมู่บ้านสะเวได้มานิมนต์พระอาจารย์ดี ฉันโน เดินทางข้ามแม่น้ำมูลไปทำพิธีปัดเป่าทางศาสนา และแต่งยาต้ม (ยารากไม้) "หม้อใหญ่" รักษาชาวบ้านที่เจ็บไข้ได้ป่วยจนเป็นที่ปกติสุขทั่วทั้งหมู่บ้าน
      พ.ศ. 2480 พระปูแย จากวัดบูรพาอุบลฯ มาจำพรรษา 1 ปี พ.ศ. 2481 ท่านพระปู่แดง จากวัดบูรพามาดูแลรักษา พ.ศ. 2492 ท่านพระอาจารย์เหลียว ซึ่งเป็นชาวบ้านทรายมูล อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ เข้าจำพรรษา ดูแลรักษาวัดดอนธาตุนาน 11 ปี นับจากปี พ.ศ. 2492 - พ.ศ. 2503 และลาสิกขาบทไปประกอบอาชีพค้าขายที่ตลาดอำเภอเดชอุดม
      พ.ศ. 2504 พระอาจารย์คำน้อย ชาวบ้านเรียกท่านว่าคุณพ่อ คุรา เพราะท่านคำน้อยมีเชื้อสายพม่า ท่านพระอาจารย์คำน้อย ถึงแก่ มรณภาพ ขณะนั่งวิปัสสนาบนศาลาวัดดอนธาตุนี้ เมื่อ พ.ศ. 2506 และต่อมาท่านพระหอม พระภิกษุรูปนี้รักษาวันี้ต่อจากพระคุณพ่อ คุรา และภายหลังมีอาการสติเลื่อนลอย พระเถระให้ลาสิกขาบทกลับไปภูมิลำเนาเดิมที่บ้านกล้วย แขวงโพนทาง นครจำปาสัก

     หลังจากปี พ.ศ. 2509 วัดนี้ไม่มีพระภิกษุ เข้าจำพรรษาระยะหนึ่งหากแต่ยังอยู่ในความเอาใจใส่ดูแลรักษาแบบตระเวนเช้ามา-เย็นกลับ ของท่านพระครูพิบูลธรรมภา เจ้าอาวาสวัดภูเขาแก้ว ตลอดช่วงปี พ.ศ. 2509-2518 ในช่วงนี้ แม้จะขาดพระภิกษุจำพรรษา แต่ว่มีผู้เป็นสตรีเพศดูแลรักษาศาสนสมบัติแห่งนี้อยู่ 2 ท่าน คือ แม่ชีพัน และแม่ชีปลา (มรณะ ปี พ.ศ. 2520 ) ในปี พ.ศ. 2518 นวกภิกษุวัดภูเขาแก้ว ที่อุปสมบทจำพรรษาในปีดังกล่าว ได้ทำการปฏิสังขรณ์วัดในสายวิปัสสนากรรมฐาน ฝ่ายธรรมยุต โดยการบัญชาการพระครูพิบูลธรรมภาณ เจ้าคณะอำเภอ ฝ่ายธรรมยุตสมัยนั้น โดยการนำของพระบุญเย็น โรจโน ได้นำคณะสงฆ์เข้าปฏิสังขรณ์วัดดอนธาตุ และเข้าจำพรรษาที่วัดดอนธาตุ ปัจจุบันนี้พระอาจารย์สมบูรณ์ ขนฺติโก เป็นเจ้าอาวาส
     วัดดอนธาตุนอกจากศาสนกิจ ตามปกติธรรมเนียมประเพณีแล้ว ยังมีพิธีทำบุญตามพื้นบ้านโบราณตามฤดูกาล เช่น บุญกวนข้าวทิพย์ บุญเดือนยี่ ซึ่งต้องจัดทำตามกาลกำหนด ขาดมิได้
     วัดดอนธาตุ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 99 ตอนที่ 143 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2525

Comment

Comment:

Tweet